Tenk globalt, handle lokalt!

SNE ble stiftet i 2008 og er en lokal interesseorganisasjon for  borettslag og boligsameier i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Organisasjonen jobber for å ivareta medlemslagenes interesser på energi- og fjernvarmefeltet. Samtidig utgjør SNE en felles arena for å drive kompetanseheving og idéutveksling i forhold til energi, fjernvarme og forbruksmønster på tvers av medlemslagene. SNE består i dag av 10  boligsammenslutninger på Søndre Nordstrand og representerer omkring 1650  boenheter i bydelen vår. 

SNEs hovedmål er:

  • Kartlegge vedlikeholdsbehov og kostnader knyttet til fjernvarme for det enkelte lag/sameie.
  • Gjennomføre forhandlinger mot fjernvarmeleverandør.
  • Forestå langsiktig oppfølging av fremforhandlede avtaler;
  • Bistå lagene ved forhandlinger og felles innkjøp av varer og tjenester;
  • Foreslå Enøk tiltak;
  • Være et talerør for deltakerne i den offentlige debatt om energispørsmål.

Vi inviterer alle boligsammenslutninger på Søndre Nordstrand til å bli med i SNE!

Sist oppdatert 21.01.2022