BAKGRUNN

Med snaut 1650  boliger dekker vi nesten 40% av boligmassen på Søndre Nordstrand.

Siden SNE ble stiftet i januar 2008 har vi jobbet målrettet med energieffektivisering i våre lag. Gjennom kritisk men konstruktiv dialog med Fortum har vi fått til viktige tekniske forbedringer i flere lag. Beboerne kan nå glede seg over bedre komfort og lavere energikostnader. Dessuten har vi klart å samordne innkjøp av en del energispareutstyr, noe som ga mye ENØK formindre kostnader.. Vi har lagt stor vekt på erfaringsutveksling og Interne kurs for kompetasjehevning som er viktig for god drift av br.lagene/sameiene.

Det er to ting som kjennetegner borettslagene og sameiene på Søndre Nordstrand:

  • Vi har komplekse systemer for fordeling av vannbåren varme innad i lagene.
  • Fortum er monopolleverandør for varme, og har samtidig ansvar for det utvendige fordelingsnettet frem til hver enkelt boenhet, med vedlikeholdsansvar til 1 m innenfor grunnmur.