MEDLEMSKAP

Medlemskap i SNE koster per idag kr 100 pr boenhet og kr 100 pr boenhet i innmeldingsavgift.. Ved medlemskap må medlemslagene stille ett styremedlem til SNE som gjennomfører månedlige styremøter og årlig generalforsamling.

Søk medlemskap i dag!